Nodarbību cikls "Rīta cēliens muzejā"

2018. gada 13. martā
Latvijas Dabas muzejs, K.Barona iela 4, Rīga
Vairāk info
09:00 - 14:00
Dabas  muzeja  speciālisti  skolēniem  iesaka  saturīgi  pavadīt pavasara brīvlaiku un apmeklēt  speciāli  viņiem  sagatavoto nodarbību ciklu „Rīta cēliens muzejā”.
Nodarbību  cikls  paredzēts  1. – 4.  klašu  skolēniem,  tā  laikā  ar nodarbību,  ekskursiju,  radošu  aktivitāšu  un  izglītojošu  spēļu palīdzību  pievērsīsim  uzmanību  dažādām  tēmām  (dinozauri, kukaiņi, putni u.c.), kā arī iepazīsim muzeju.
Dalība pasākumā – 34,00 €.

KOMENTĀRI